Підсумки БГЗО: у звіт включать дані про видобуток марганцю та титану


6 вересня відбулося чергове засідання БГЗО, в якому взяли участь представники компанії – Незалежного адміністратора ІПВГ ТОВ “Ернст енд Янг Аудиторські Послуги” (EY) та запрошені гості. Відповідно до порядку денного на засіданні були розглянуті такі питання:
 
- Розгляд та затвердження звітних документів, наданих компанією – Незалежним адміністратором в рамках підготовки другого Звіту ІПВГ за 2014 та 2015 роки: звіту про техніко-економічну оцінку, початкового звіту та матеріалів для тренінгів;
 
- Створення робочої групи для розробки робочого плану БГЗО на 2017 рік;
 
- Обговорення можливості переносу строків надання звіту про проведені тренінги;
 
- Інші поточні питання імплементації ІПВГ в Україні.
 
Компанія EY презентувала перші робочі документи в рамках підготовки другого звіту ІПВГ.
 
Звіт про техніко-економічну оцінку мав на меті визначити список секторів та види платежів, які увійдуть до сфери охоплення другого Звіту ІПВГ України. Він показав, що суттєвими є сектори видобутку нафти, газу, вугілля та руд заліза, а також транспортування нафти та газу, які покривають 95-97% надходжень до Зведеного бюджету від компаній, що займаються видобуванням корисних копалин в Україні.
 
Також, проведена робота дала змогу визначити 9 видів платежів, які покривають 95-97% усіх надходжень до зведеного бюджету і відповідно будуть висвітлені у Звіті. Зазначені висновки були зроблені на основі даних, отриманих від Державної фіскальної служби (ДФС).
 
Окремо були обговорені перешкоди для повного розкриття інформації, які серед іншого включають прогалини в законодавстві та події на сході України. Також увагу приділено змінам до шаблонів звітності, які будуть направлені підзвітним установам.
 
Початковий Звіт перекликається з попереднім документом та містить такі основні пункти як: заява про суттєвість, куди включені список платежів, інформація про несуттєві потоки доходів, які можуть бути виключені зі звіту. Висвітлюючи додаткові потоки доходів, представник EY Андрій Кітура зазначив, що питання про обов’язкові та добровільні соціальні платежі, а також доходи від транспортування будуть включені до форми збору інформації та надіслані підзвітним установам, проте такі типи платежі як платежі за інфраструктуру і бартер не застосовується в Україні і тому не увійдуть до Звіту ІПВГ.
 
 
 
Матеріали для тренінгів містять базовий набір слайдів, який буде змінюватися відповідно до аудиторії, для якої буде проводитися тренінг: сектору, що представляють компанії, органи влади, державні підприємства, тощо.
 
Після презентації відбулося жваве обговорення представлених матеріалів. Важливим було питання щодо видобувних компаній, які наразі знаходяться на окупованій території. Було прийнято рішення здійснити всі можливі дії, щоб отримати інформацію про видобувну діяльність компаній, що знаходяться в зоні військових дій на сході України. Разом з цим, буде підготовано та надано на розгляд Правління ІПВГ запит на адаптовану імплементацію.
 
 
На основі отриманих пропозицій, члени БГЗО прийняли рішення включити до переліку галузей, що охоплюватимуться другим Звітом, видобуток марганцю та титану. Важливим для цих галузей є не стільки кількісні, скільки якісні показники продукції, що видобувається. Ці ресурси в світі використовуються в сфері ІТ та є унікальними для країни.
 
Слід зазначити, що згідно з вимогами Стандарту БГЗО, кожна країна сама має визначати, які видобувні галузі включати до звіту. Також окрема увага була приділена обговоренню соціальної відповідальності компаній, включення до звіту інформації щодо виконання угод про спільну діяльність.
 
Виходячи з досвіду минулого року, багато питань поставало у компаній видобувної галузі щодо деталей заповнення шаблонів звітності. Тому цього року було вирішено провести серію тренінгів для всіх підзвітних установ, які б значно полегшили процес надання та отримання даних для підготовки Звіту. Основною метою тренінгів є пояснення важливості Стандарту ІПВГ та навчання по заповненню звітних форм для ІПВГ.
 
 
Під час засідання БГЗО також було створено робочу групу для розробки робочого плану БГЗО на 2017 рік. До складу групи увійшли представники компаній, влади та громадськості.
 
Також, після засідання, представники компанії “Нафтогаз” презентували проект “Управління даними нафтогазової галузі на основі існуючих інформаційних систем”.
 
 
 
 
 
 
 
 
12 сентября 2016
ІПВГ в Україні