Потенціал поглиблення

 

Українські надра мають значний потенціал запасів нафти і газу, який при розумному геологічному вивченні і використанні може істотно підвищити енергонезалежність країни. Основним напрямком розвитку видобутку нафти і газу є збільшення обсягів буріння нафтогазових свердловин, а також виявлення поновлюваних запасів вуглеводнів. Про це йшлося на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Збільшення обсягів буріння нафтогазових свердловин - шлях до енергетичної незалежності України". 
 
Більшість учасників конференції відзначали, що органи державної влади та місцевого самоврядування не створюють сприятливих умов для надрокористування, а в деяких випадках навіть відкрито перешкоджають ефективній діяльності видобувних підприємств, впроваджуючи необгрунтовані, а іноді й протизаконні обмеження. Це сьогодні є основним стримуючим фактором для розвитку бурових робіт і видобутку нафти і газу в Україні. 
 
Бурові підприємства України мають достатній виробничий, науково-технічний і кадровий потенціал для збільшення обсягів бурових робіт і нафтогазовидобутку. Але основна умова для цього - сприяння уряду та органів державного управління у вирішенні питань, багато з яких навіть не вимагають додаткових ресурсів. 
 
Голова Спілки буровиків Микола Гавриленко (академік, міністр геології України в 1982-1998 рр.) Зазначив: "Якщо з'явиться об'єкт хоч з якоюсь рентабельністю, влади обов'язково знайдуть кілька способів, щоб все забрати і залишити кошти тільки на підтримку. Але, думаю , що цей час закінчується. Я впевнений, що наступного року або через рік країна просто не витримає такого відношення. Єдиний шлях - створити економічні умови для того, щоб доступ до надрокористування був істотно спрощений ". 
 
Директор Чернігівського відділення Українського державного геолого-розвідувального інституту Олександр Лукін повідомив, що в Україні розвідані запаси за категоріями A + B + C1 і С2 складають приблизно 1.5 млрд т у.п., нерозвідані ресурси (категорії С3 + D) - 5.6 млрд т у .т., з них у Східному регіоні - 2.2 млрд т у.п. (відкрито 224 родовища), в Південному регіоні - 2.6 млрд т у.п. (45 родовищ), Західному - 0.8 млрд т у.п. (112 родовищ). 
 
Ступінь освоєння вуглеводневих ресурсів в цілому по Україні становить 37% (зокрема, у Південному регіоні - 8%, Західному - 45%, Східному - 58%). На даний момент в країні налічується 670 нафтогазоперспективних об'єктів, з якими можна пов'язувати відкриття нових родовищ (у тому числі підготовлено до буріння 152 об'єкта, знаходяться в бурінні - 154). 
 
Як зазначив президент асоціації "Надрокористувачі України" Михайло Діброва, всі підприємства відчувають певні труднощі через недосконалість чинного законодавства в сфері надрокористування. По-перше, "Кодекс про надра", прийнятий в 1994 р, морально застарів, окремі статті не враховують сьогоднішні реалії і потребують суттєвого удосконалення. По-друге, Кабмін щорічно затверджує новий "Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами" (ліцензій), вносячи суттєві зміни. "Ситуація, коли" правила гри "щороку змінюються, причому не в бік спрощення, не сприяє зацікавленості інвесторів, вкладенню коштів в освоєння нових родовищ", - вважає М.Діброва. По-третє, за його словами, порядок платежів за користування надрами для видобування корисних копалин є надто складним, а деякі його пункти не відповідають вимогам бухгалтерського обліку. 
 
І, нарешті, великі проблеми являє собою виділення земельних ділянок для облаштування нових свердловин. Заступник голови правління ВАТ "Укрнафта" Євген Мрозек підкреслив, що процедура виділення земельних ділянок для нових свердловин триває від одного до трьох років. "У нас зараз коштує дев'ять родовищ протягом двох років через невирішеність цього питання, - сказав Е.Мрозек. - Протягом п'яти років держава нам не дало на геологорозвідку ні копійки". 
 
Е.Мрозек повідомив, що ВАТ "Укрнафта" планує наступного року зберегти видобуток нафти на рівні 2009 р На його думку, для збільшення видобутку держава повинна врегулювати питання, пов'язані з виділенням земельних ділянок під будівництво нових свердловин, виділяти кошти на геолого-розвідувальні роботи і привести ціни на енергоносії до економічно обгрунтованого рівня. 
 
Дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України" - "Науканафтогаз" провело дослідження поновлення запасів нафти і газу в Україні. Як зазначив заввідділом ДП "Науканафтогаз" Анатолій Коваль, факти відновлення розроблюваних покладів відзначалися ще більш 100 років тому, а останнім часом стали часто з'являтися в наукових працях багатьох дослідників. 
 
Так, в США великий резонанс викликало відновлення запасів нафти і газу на родовищі Юджин Айленд, де підраховані запаси нафти виросли від 60 до 400 млн бар (від 9.5 до 63 млн куб м). Геологи Татарстану встановили факти поповнення покладів свіжими порціями нафти з надр на багатьох родовищах, зокрема, на Южно-Татарському і Ромашкінська. 
 
Українським геологам відомо, що Шебелинське газове родовище, Леляківське, Гнедінцовское та інші нафтові родовища постійно поповнюються новими порціями газу і нафти, проте ця проблема в наукових і виробничих колах практично не обговорюється. На Шебелинському родовищі, починаючи з 1991 р, відзначалося підвищення середніх пластових тисків в цілому по родовищу. Реальні запаси виявилися більше, ніж оцінені в 1987 р Відновлення пластових тисків і дебітів свердловин після тривалої перерви в експлуатації покладів спостерігалися також на Пролетарському родовищі і на багатьох родовищах в Передкарпатському прогині, зокрема, Космач-Покутський, Слобода-Рунгурського, Східницького, РІПНЯНСЬКИЙ , Кубаш-Луквинської, Кавсько та ін. 
 
Фахівці ДП "Науканафтогаз" впевнені, що можна створити сприятливі умови для нарощування запасів родовищ за рахунок їх відновлення. Щорічний приріст запасів за рахунок відновлення в Східному регіоні може скласти 2.5-5.0 млрд куб м газу і 250-500 тис т нафти, в Західному регіоні - 0.3-0.6 млрд куб м газу і 150-300 тис т нафти. 
 
"Це тільки принципова постановка проблеми, в якій ще далеко не все ясно, багато чого не доведено, потрібна перевірка і додаткове вивчення. Необхідно організувати та провести комплексні фундаментальні дослідження з даної проблеми", - підкреслив Анатолій Коваль. 
 
ЗАХІДНИЙ нафтогазоносних регіонах 
Кавське газове родовище. На 1.01.09 р з родовища видобуто 1.306 млрд куб м газу, що склало 101% від початкових видобутих запасів (1.294 млрд куб м), затверджених у державному балансі запасів. На початок 2009 р в розробці залишалася сама верхня газова поклад горизонту НД-4, яка експлуатувалася двома свердловинами з сумарним дебітом 1 тис куб м на добу. Коефіцієнти газоізвлеченія по нижнім обріїв становили 0.83-0.92, а поточні пластові тиски (на момент припинення розробки) - 0.77-1.41 МПа. Відновлена ​​свердловина 3-Глінки, в якій отримано приплив газу дебітом 26 тис куб м на добу при робочих тисках 4.27 / 4.3 МПа. Планується відновлення свердловини 17-Летня.
 
Рудківське газове родовище. Початкові видобуті запаси газу становили 29.126 млрд куб м, видобуто 26.335 млрд куб м. Поточні балансові видобуті запаси газу - 2.775 млрд куб м. Пропонується відновити кілька свердловин з метою доразработки. З метою освоєння поновлюваних запасів цього родовища пропонується буріння експлуатаційної свердловини 401-Рудки глибиною 1500 м. 
 
Битків-Бабчинське родовище. На ділянках Пасічнянського і Любіжнянского блоків рекомендується буріння експлуатаційних свердловин та відновлення раніше ліквідованих (буріння скв. №50 і №51 з проектними глибинами 2650 м і 2850 м; скв. №52 глибиною 2500 м в районі раніше ліквідованих скв. №22 і №28 або відновлення останніх у разі наявності технічних можливостей для цього; буріння скв. №53 з проектною глибиною 2500 м в районі скв. №478 і №10 в разі відсутності технічних можливостей їх відновлення). Найбільш оптимальним варіантом у фінансовому відношенні представляється можливість відновлення скв. №802-Пасічна, однак потрібен детальний розгляд технічних можливостей його реалізації. Пропонується також за результатами розвідувального буріння пробурити параметричну свердловину 1-Ново-Битковского глибиною 6600 м. 
 
СХІДНИЙ нафтогазоносних регіонах 
Перш за все визначалися такі родовища, де відбувалися істотні зміни балансових запасів в бік збільшення протягом строку їх експлуатації. Серед них - Шебелинське нафтогазоконденсатне родовище, МЕЛИХІВСЬКЕ газоконденсатне, Кегичівського газоконденсатне, Леляківське нафтове і ін. 
 
Серед газоконденсатних і нафтогазоконденсатних родовищ, у складі яких є газові поклади з високим ступенем вироблення, заслуговують на особливу увагу такі: Західно-Хрестищенское, Глинсько-Розбишівське, Велікобубновское, Качанівське, Южно-Панасівська, Куличихинське, Наташинская, Ігнатовський, Новоселівське, Східно-Новоселівське, Кременовское, Вергунського. 
 
З числа родовищ, у складі яких є нафтові поклади з високим ступенем вироблення, особливу увагу слід звернути на Анастасьевская, Гнедінцовское, Глинсько-Розбишівське, Качанівське, Ігнатовський, Зачепилівське, Мільковського, Малодевіцкое, Матлаховское, Мовчанівське, Прилуцьке, Южно-Панасівська, Перекоповское, Решетняковское, СКОРОХОДІВСЬКИЙ. 
 
Кегичівського газоконденсатне родовище. Початкові затверджені запаси становили 14.0 млрд куб м газу, видобуто 16.161 млрд куб м. Поточні запаси категорії С1 складають 6.677 млрд куб м. МЕЛИХІВСЬКЕ газоконденсатне родовище. Початкові затверджені запаси становили 39.500 млрд куб м, видобуто 31.638 млрд куб м. Поточні запаси категорії С1 - 11.377 млрд куб м. Рекомендується буріння трьох свердловин (№190, 190, 192) і відновлення свердловини №65. 
 
Качанівське газоконденсатне родовище. Рекомендується розглянути технічні можливості відновлення роботи раніше ліквідованих високопродуктивних свердловин, розташованих у західній частині родовища. Гнедінцовское газоконденсатне родовище. Рекомендується розглянути технічні можливості відновлення роботи восьми свердловин (№11, 25, 55, 75, 103, 102, 121 і 97), розташованих в сводовой частини родовища. 
 
Леляківське нафтогазоконденсатне родовище. За показниками накопиченої видобутку і середньодобового дебіту нафти виділяється кілька аномальних зон підвищеної нафтовіддачі в районах семи груп свердловин, де пропонується зосередити увагу на виявленні свердловин, які були ліквідовані як малодебітні і є технологічно придатними для повернення в експлуатацію. Або пропонується пробурити нові експлуатаційні свердловини. 
 
Шебелинське газоконденсатне родовище. Початкові видобуті запаси родовища по першому підрахунку запасів становили 570 млрд куб м газу, за останніми підрахунками - 650 млрд куб м. На родовищі вже видобуто 601.825 млрд куб м газу. Поточні балансові видобуті запаси становлять 65.175 млрд куб м газу. Рекомендується буріння експлуатаційної свердловини глибиною 2500 м. 
 
11 січня 2010 
uaenergy.com.ua