Надрокористування в цифрах

За даними Державного балансу запасів корисних копалин Україна володіє доволі значними розвіданими запасами та прогнозними ресурсами нафти та газу.

Запаси та перспективні ресурси нафти, газоконденсату, вільного та розчиненого газу обліковуються в обсязі понад 2,2 млрд. тонн умовного палива (умовна одиниця запасів та ресурсів вуглеводнів), в тому числі запаси промислових категорій – 1,2 млрд. тонн умовного палива.

Фонд виявлених перспективних структур на нафту та газ в Україні станом на 01.01.2013 року обліковує 402 одиниці. Резервний фонд підготовлених до пошуково-розвідувального буріння структур в Україні складає 147 одиницю. 

У 2012 році введено в фонд підготовлених нафтогазоперспективних 27 об’єктів, загальною площею 254,19 км2. На сьогодні економіка України надто переобтяжена енергоємними галузями промислового виробництва. Забезпечити потреби економіки, зменшивши залежність від імпорту, можливо за рахунок збільшення власного видобутку нафти і газу. Основними напрямами збільшення є стабілізація та поступове збільшення видобутку газу i нафти за рахунок введення нових потужностей та iнтенсифiкацiї видобутку з існуючих родовищ.

У рамках єдиної інформаційної системи користування надрами діють інформаційні системи та відповідні бази даних:

 • державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин, техногенних родовищ;
 • державного водного кадастру(підземні води);
 • державного балансу запасів корисних копалин;
 • державної реєстрації робіт з геологічного вивчення надр;
 • геолого-геофізичної вивченості території України;
 • спеціальних дозволів на геологічне вивчення та використання надр;
 • заяв на отримання спеціальних дозволів на геологічне вивчення та використання надр;
 • ліцензій на види діяльності;
 • геологічних звітів, що зберігаються у Фонді;
 • продажу геологічної інформації;
 • довідників по стану мінерально-сировинної бази будівельних матеріалів;
 • геологічного забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
 • моніторингу екзогенних геологічних процесів;
 • нафтогазових свердловин ;
 • резервних та перспективних ділянок вугільних родовищ;
 • організаційної та техніко-економічної інформації

На цей час база даних містить дані про більш ніж про 50 000 геологічних об'єктів (родовищ, ділянок, шахт, горизонтів, свердловин, небезпечних геологічних процесів тощо) за 1996-2013 роки.

Об'єкти баз даних описуються показниками, загальна кількість яких наближається до 10 000.

На основі баз даних створено геоінформаційну систему, у якій побудовано більше 100 цифрових карт.