Щодо надання висновку стосовно можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування

Відповідно до статті 49 Водного кодексу України, органи, уповноважені на видачу дозволу на спеціальне водокористування, зобов’язані протягом п’яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати завірені ними копії відповідних документів, у тому числі, у разі використання підземних вод – до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (Держгеонадра України).
 
Принагідно інформуємо, що відмітка про засвідчення копій документів регламентується п.п. 76, 77 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242. Разом з тим повідомляємо, що порядок засвідчення копій документів визначено Національним стандартом України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації «Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55.
 
Виходячи з вищевикладеного, Держгеонадра України розглядають та надають висновки стосовно можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування щодо матеріалів, які відповідають вимогам статті 49 Водного кодексу України та завірені згідно з вищезазначеним нормативно-правовим актом.
 
 
12 травня 2015
Держгеонадра України