Як стати партнером Асоціації

Актуальність ефективного розвитку надрокористування зумовлює необхідність налагодити стабільний і ефективний діалог між надрокористувачами і державою, щоб підвищити прозорість галузі, створити єдиний кодифікований документ, який би регламентував єдині європейські стандарти, сприяти поліпшенню інвестиційного клімату і розвивати видобуток корисних копалин на українських родовищах, нарощувати потенціал минерально-сировинної бази України. 

Враховуючи доцільність участі громадськості та суб'єктів господарювання в процесах створення державної політики, зокрема в геологічній галузі, запрошуємо Вас стати Партнером Асоціації «Надрокористувачі України» з метою створення і розвитку сучасного національного геологічного законодавства, фінансово-економічної, виробничо-технічної, наукової та кадрової складової надрокористування, забезпечення розвитку та захисту інтересів надрокористувачів. 
 
У своїй роботі ми прагнемо реалізувати такі завдання: 
 
  • Сприяти формуванню дієвого механізму взаємодії між органами державної влади, суб'єктами господарської діяльності та громадянами України у сфері надрокористування. 
  • Бути учасником формування та реалізації державної політики у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр. 
  • Працювати над удосконаленням системи контролю та нагляду в сфері надрокористування, формувати і підтримувати громадські ініціативи щодо вдосконалення і розвитку природоохоронного законодавства. 
  • Відстоювати позицію необхідності забезпечення рівних умов для всіх суб'єктів господарської діяльності в галузі надрокористування, удосконалення процедури видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами. 
  • Сприяти залученню іноземних інвестицій, використанню міжнародного досвіду для розвитку мінерально-сировинної бази України шляхом обміну інформацією між органами державної влади, надрокористувачами, міжнародної геологічної співтовариством і громадськістю України. 
Активний громадський діалог, залучення до процесу підготовки та прийняття управлінських рішень фахівців Асоціації "Надрокористувачі України", вчених, фахівців-практиків дозволить вже в найближчі роки подолати існуючі проблеми, створити цивілізовані умови для роботи галузі, сприяти залученню в сферу користування природних ресурсів потужних вітчизняних та зарубіжних інвесторів - і тому істотно скоротити імпортну ресурсну залежність України та підвищити рівень економічної безпеки держави. 
 
Стати Партнером Асоціації "Надрокористувачі України" >>>