БАГАТСТВО НАДР – СИЛА КРАЇНИ

 


UA EN
UA
ГоловнаМедіаНовиниУмови конкурсу на розробку вуглеводнів в межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря на умовах УРП

Умови конкурсу на розробку вуглеводнів в межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря на умовах УРП

13 квітня 2019
Ділянка "Дельфін" розташована в межах північно-західної частини континентального шельфу Чорного моря, корисні копалини - газ природний, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ, нафта, конденсат. Ділянка включає всі осадові поклади в межах периметра і обмежені по глибині відміткою 10 тис м від поверхні або геологічним фундаментом (залежно від того, що буде досягнуто раніше).
 
Згідно з умовами конкурсу:
 
1) До участі в конкурсі не допускаються особи, які мають спеціальні дозволи на користування надрами і не виконують належним чином обов'язки недропользова-теля, зокрема, програми робіт на ділянці надр і інші обов'язки;
 
2) Для участі в конкурсі учасник (учасники) подає відповідну заяву в довільній формі, яка повинна містити, зокрема:
- коротку інформацію про досвід роботи в галузі використання надр, а також відомості про технічні і фінансові можливості для виконання робіт і про технології, які будуть застосовані при користуванні надрами, підтверджені документально;
- програму робіт на ділянці надр, в т.ч. по виконанню основних умов конкурсу, із зазначенням заходів, спрямованих на охорону надр і навколишнього природного середовища, а також термінів початку і завершення робіт;
- розміри і види інвестування;
- пропозиції щодо розділу видобутої продукції;
- зобов'язання по навчанню персоналу і використання продукції, товарів, робіт і послуг українського походження за рівних умов щодо ціни, терміну виконання, якості, відповідності міжнародним стандартам;
- програму соціального розвитку;
 
3) Розгляд зареєстрованих заяв та доданих до них матеріалів учасників конкурсу здійснюється з урахуванням таких критеріїв:
- спрямованість програми робіт на ділянці надр на комплексне освоєння ділянки і забезпечення раннього видобутку;
- раціональність умов використання природних ресурсів відповідно до програми робіт на ділянці надр;
- привабливість пропозицій щодо розподілу продукції на користь держави;
- найбільший обсяг інвестування;
- ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища;
- рівень фінансового забезпечення запропонованої програми робіт на ділянці надр;
- наявність досвіду з пошуку і видобутку вуглеводнів, зокрема, на морському шельфі;
- забезпечення використання товарів, робіт і послуг українського походження;
 
4) Переможець конкурсу повинен забезпечити проведення наступних робіт:
- геологічне вивчення надр на ділянці, в т.ч. буріння не менше п'яти свердловин протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт (п'ять років);
- складання звіту за результатами геологічного вивчення ділянки та подання його в установленому порядку в Державний інформаційний геологічний фонд;
- в разі відкриття родовища вуглеводнів - подання до Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів з оцінки запасів вуглеводнів для затвердження таких запасів;
- в разі прийняття інвестором рішення про перехід до етапу промислової розробки - облаштування родовища (родовищ), буріння експлуатаційних свердловин і промислова розробка покладів вуглеводнів;
- здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище проекту УРП;
 
5) Мінімальний обсяг інвестицій, які повинні бути здійснені протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт, визначається за результатами конкурсу і повинен бути не менше 1.5 млрд грн;
 
6) Вся вироблена продукція до моменту розподілу між державою та інвестором належить державі. Максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору будуть компенсовані його витрати, становить 70% загального обсягу виробленої продукції до повного відшкодування витрат інвестора. Частка держави в прибутковій продукції повинна складати не менше 11% загального обсягу такої продукції;
 
7) Переможець конкурсу і держава в особі Кабінету Міністрів України укладають угоду строком на 50 років, якщо інше не буде погоджено сторонами;
 
8) Інвестор додає до заяви на участь в конкурсі інформацію про оптимальні економічних, технологічних, природоохоронних та інших заходах щодо раціонального використання надр, зокрема, щодо:
- якнайшвидшого початку промислового видобутку вуглеводнів і досягнення максимальних обсягів видобутку вуглеводнів;
- використання новітніх, екологічно безпечних технологій, обладнання, передових технічних розробок для забезпечення ефективного пошуку і видобутку вуглеводнів;
- технологічних рішень і заходів, які передбачається здійснювати для захисту атмосферного повітря та запобігання викидам парникових газів;
 
9) Граничний термін подачі заявок на участь в конкурсі становить два місяці з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу;
 
10) За участь в конкурсі стягується плата в розмірі 300 тис грн або еквівалент цієї суми за курсом НБУ на день оплати в іноземній валюті.
 
Міжвідомчій комісії з організації укладення та виконання УРП доручено забезпечити організацію проведення конкурсу відповідно до вимог Закону "Про угоди про розподіл продукції", зокрема:
- протягом двох місяців з дня прийняття рішення про проведення конкурсу розробити і затвердити конкурсну документацію та забезпечити розміщення оголошення про проведення конкурсу в офіційних друкованих виданнях України та іноземних ЗМІ;
- забезпечити прийом заяв на участь в конкурсі в двомісячний термін з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу;
- підготувати та подати в Кабмін не пізніше, ніж протягом одного місяця з дати завершення граничного терміну подачі заявок на участь в конкурсі, висновки і пропозиції щодо визначення переможця конкурсу.
 
Лінк:
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-provedennya-konkursu-na-ukladennya-ugodi-pro-rozpodil-vuglevodniv-yaki-vidobuvatimutsya-u-mezhah-dilyanki-delfin?fbclid=IwAR2leq0MisgzUXOC9gkG8wGhqUDGp1aINLMrsLQwxi7saoG-qp5QihqKxZU
 
Довідка: Площа ділянки "Дельфін" становить 9 536.41 кв км, на площі ділянки є не-скільки винятків - ділянки, на які вже надані спецдозволу на користування надрами (Одеське і Безіменне родовища, Рифтовая і кулісним площі і площа Губкіна).
 
Енергобізнес