БАГАТСТВО НАДР – СИЛА КРАЇНИ

 


UA EN
UA
ГоловнаМедіаНовиниЗАКОН №2805-ІХ: КОМЕНТАР ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ ARZINGER

ЗАКОН №2805-ІХ: КОМЕНТАР ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ ARZINGER

10.01.2023

Які зміни є позитивними для розвитку галузі, на ваш погляд?

Законопроєктом №4187 передбачено запровадження великої кількості змін, котрі матимуть для галузі надрокористування позитивний вплив та сприятимуть її розвитку.

Перш за все – запровадження  єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами та її складових. Вона буде надавати доступ до відомостей про Державний фонд надр України, Державний реєстр спеціальних дозволів на користування надрами, Державний реєстр нафтових та газових свердловин, артезіанських свердловин та інших реєстрів з геологічною інформацією (на сьогодні це близько семи реєстрів), а також до інших галузевих джерел інформації. Законопроєктом також передбачена можливість подання заяв разом з необхідними документами для отримання, продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами, внесення змін до нього, а також внесення змін до угоди про умови користування надрами в електронній формі через електронний кабінет надрокористувача на Державному геологічному веб-порталі. Це великий крок до прозорості сфери користування надрами.

Встановлено чіткі процедури, строки та переліки необхідних документів для низки дій, котрі є основними в галузі надрокористування. Це, зокрема:

- подання запиту для погодження ділянки надр, які пропонуються для виставлення на аукціон з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням корисних копалин (промисловою розробкою);

-  розгляд заяв та прийняття рішень про надання (відмову у наданні) спеціального дозволу на користування надрами, продовження строку дії, внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами;

- порядок отримання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону (електронних торгів);

- встановлення виключного переліку підстав щодо анулювання спеціального дозволу на користування надрами та тимчасової заборони (зупинки) права користування надрами.

Встановлено неможливість бути користавачами надр юридичним особам (в тому числі їх кінцевим бенефіціарам), фізичним особам, об’єднанням юридичних осіб, що не є юридичними особами, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Проєктом закону також виключено деякі поняття, що застосовувалися раніше. Одним з таких є "постійне користування надрами". Тепер Кодексом України про надра передбачено, що "надра надаються лише у строкове платне користування". Заявник сам визначає строк спеціального дозволу на користування надрами, проте у певних межах в залежності від виду користування надрами:

від 3 до 20 років – для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка), видобуванням корисних копалин, будівництвом та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі отримання геотермальної енергії (теплової енергії надр);

від 3 до 50 років – на інші види користування надрами.

Змін зазнало і поняття гірнічого відвіду. Перш за все, воно було доповнено, що "гірничий відвід надається виключно для гірничих об’єктів, розробка родовищ корисних копалин на яких здійснюється підземним способом, а саме шахт та рудників". Разом із тим, положення щодо засвідчення права на користування надрами актом про надання гірничого відводу було видалено.

До нової редакції Кодексу України про надра було введено і нові поняття. Насамперед, це стосується нового виду користування надрами, а саме - геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ). Раніше поняття щодо геологічного вивчення та видобування було роз'єднано та виокремлено один від одного. Зараз законодавцем внессено зміни та доповнено можливість геологічногно вивчення копалин подальшим видобуванням.

Не менш важливим є встановлення можливості використання міжнародних стандартів та класифікаций під час проведення експертиз, оцінки ресурсів та запасів корисних копалин.

Які основні зміни, зокрема в сферу газовидобутку, вносить законопроєкт?

Щодо сфери газовидобутку, то законодавцем було внесено зміни також і до Закону України "Про нафту і газ". Як і у змінах до Кодексу України про надра, законодавець також розширив обіг спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, передбачивши їх можливість купівлі-продажу, внесення як вклад до статуного капіталу або як вклад у спільну діяльність. Також встановлено процедуру та підстави зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, та визначено виключний перелік підстав щодо його анулювання.

Особливі зміни, що стосуються саме галузі нафти і газу полягають у змінах строків дії спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, а саме видобутку нафти і газу (промислової розробки родовищ). Як було вказано раніше, законопроєкт передбачає новий вид користування надрами (в тому числі,  нафтогазоносними), який полягає у геологічному вивчені та подальшому добуванні  корисних копалин. Через це геологічного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ було збільшено, але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України.

Також характерним цій сфері є положення щодо встановлення стартової ціни (без урахування податку на додану вартість та інших обов’язкових платежів) на біржових торгах для нафти сирої і газового конденсату власного видобутку на підставі котирувань Urals (Urals, Mediterranean та Urals, Rotterdam) за даними видання Crude Oil Marketwire агентства Platts.

Які положення містять, на вашу думку, ризики?

У попередній редакції Кодексу України про надра було передбачено окремий вид користвування надр - геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ). Відповідно до спеціального виду користування надрами було передбачено також окремі характерні положення.

Наприклад, законодавчо було встановлено обмеження щодо розміру земельної ділянки для геологічного вивчення та видобування бурштину, котрий не міг перевищувати 10 гектарів, та строк спеціального дозволу надавався на 5 років.

З одного боку, законодавець прирівняв добуток бурштину до звичайного виду користування надрами не виокремлюючи його з поміж інших, що допоможе повністю знецінити шахрайські та корупційні схеми. Проте, користування надрами з метою видобування бурштину здійснювалось на підставі типових проектів та/або технологічних схем у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, також встановлювались спеціальні обмеження, що зазначені вище.

Чи було рішення щодо позбавлення бурштину окремого "статусу" правильним ми зможемо зрозуміти лише через деякий час.

Також, законодавцем встановлено право власника земельної ділянкі не більше 25 га отримати спеціальний дозвіл на користування надрами без проведення аукціону (електронних торгів). На перший погляд, це нововведення є позитивним та підтримує "мале надрокористування". Проте, ризик виникає у поєднанні цієї норми з іншою, котра передбачає можливість розширення меж початково наданої у користування площі не більш як на 50 відсотків. Так, таке розширення повинно бути підтверджено відповідними протоколами Державної комісії України по запасах корисних копалин. Але ризик зловживання власниками ділянок цим положенням все ж залишається.

Також існує ризик пов'язаний із позбавленням обласних, Київських та Севастопольських міських рад, сільських, селищних, міських і районних рад, а також рад об’єднаних територіальних громад у наданні погодження надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення. Інколи, саме відповідні ради були перешкодою для недобросовісних надрокористувачів. З іншого боку - відсутність погодження радами прискорила процедуру отримання спеціального дозволу.

Як має відбуватися торгівля спецдозволами, щоб уникнути зловживань?

Насамперед, треба зауважити, що законодавцем запроваджено механізм вирішення проблеми пов'язаної зі "сплячими" ліцензіями. А саме - передбачено заборону продовження дії спездозволів, якщо видобуток взагалі не відбувався або не перевищував 1%. Також встановлено плату за продовження спецдозволу, якщо видобуток був менше 5% від затверджених запасів (крім випадку непродуктивних нафтогазових свердловин). На мій погляд, це рішення є ефективним та покращить ситуацію на ринку корисних копалин.

Так, дійсно, законопроєктом №4187 передбачено вільний обіг спеціальних дозволів. Такий дозвіл робить український ринок користування надрами більш привабливим для інвестування та сприятиме його розвитку. На мою думку, таке введеня допомогає ринку і, навпаки - попереджує зловживання з боку користувачів надрами. Окрім того, законодавство має достатньо широкий арсенал підстав для анулювання дозволів.

Насамкінець, додатково зазначу про ще одну позитивну зміну, що містить у собі проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами". Тепер на законодавчому рівні, а саме Кодексом України про надра, встановлено право кожного громадянина України на отримання частини доходу держави від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Поки таке право лише закріплено та згодом буде визначено порядок та розмір такого доходу у законі про економічний паспорт.