БАГАТСТВО НАДР – СИЛА КРАЇНИ

 


UA EN
UA
ГоловнаМедіаНовиниВідбулися слухання "Перспективи та шляхи нарощування видобутку вітчизняних нафти та газу для підвищення енергетичної безпеки України"

Відбулися слухання "Перспективи та шляхи нарощування видобутку вітчизняних нафти та газу для підвищення енергетичної безпеки України"

10 червня 2015
 
У Комітеті Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки відбулися слухання на тему "Перспективи та шляхи нарощування видобутку вітчизняних нафти та газу для підвищення енергетичної безпеки України". Відкриваючи слухання, голова Комітету Микола Мартиненко, зокрема, зазначив, що слухання проводяться спільно з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу і присвячені нарощуванню видобутку нафти та газу для підвищення енергетичної безпеки України.
 
"Наш захід носить академічно-прикладний характер. Чи не вперше половина учасників слухань є представниками науки та освіти. Це свідчить про те, що гармонійний розвиток галузі повинен відбуватися за активної взаємодії практиків, законодавців і науковців. Лише тоді буде гарантовано успіх. А нафтогазова галузь забезпечує енергетичну незалежність держави",- наголосив голова Комітету.
 
Він також зазначив, що, за прогнозами міжнародних інформаційно-аналітичних агенцій, загальносвітова тенденція збільшення використання вуглеводнів продовжиться до 2030-2050 років, а для України нарощування їхнього видобутку є ключовим питанням енергетичної безпеки держави. М.Мартиненко також звернув увагу присутніх на низку проблем, які накопичилися у нафтогазовій галузі України, а саме: неналежна увага приділяється оновленню основних засобів геологорозвідувальних, бурових, нафтогазовидобувних, газо- та нафтотранспортних підприємств; їх робота ґрунтується на застарілих та енерговитратних технологіях, зростає технологічне відставання порівняно із провідними нафтогазовими компаніями світу; неефективними залишаються механізми інвестиційного клімату галузі, інституційного та інтелектуального забезпечення; зниження обсягів геологорозвідувальних робіт та видобування нафти і газу з вітчизняних родовищ, поступове скорочення ресурсної бази.
 
Народний депутат підкреслив також, що через окупацію Криму Україна втратила майже 2 мільярда кубічних метрів газу щорічно (10% видобутку), та контроль над державною компанією "Чорноморнафтогаз" і над чорноморським шельфом, де працювали дві плавучі установки. Інша частина видобувних потужностей знаходиться на окупованій території Донбасу, тут втрати виявилися близько 50 мільйонів кубометрів газу.
 
"Газовидобувна галузь України вже довгий час знаходиться на роздоріжжі, марнуючи свій невикористаний потенціал в умовах зростаючих ресурсних викликів. Наразі країна ще не втратила унікальної можливості з нарощування видобутку власного газу до рівня 100% самозабезпечення. Єдиною можливістю вирішення цього амбітного, але реального завдання є створення сприятливого бізнес-клімату. Потрібно залучити великі інвестиції в геологорозвідку та розробку родовищ. Передусім змінити парадигму оподаткування – з виключно фіскальної на стимулюючу",- наголосив М.Мартиненко.
 
На його думку, потрібно, по-перше, прийняти реалістичну та зрозумілу для суспільства Енергетичну стратегію, проект якої було розроблено Центром Разумкова за участю авторитетних українських та міжнародних організацій і за підтримки Комітету. Зокрема, проектом Енергетичної стратегії передбачено оптимізацію податкового навантаження на газовидобувні підприємства. Ставки рентних платежів повинні визначатися об’єктивним чином на базі розробленої методики з використанням міжнародного досвіду. Також документом заплановано перехід до ринкової ціни на газ для всіх споживачів за умови виконання положень Соціального меморандуму Енергетичного Співтовариства про захист соціально вразливих споживачів.
 
По-друге, наголосив народний депутат, необхідно створити таку нормативно-правову базу на основі імплементації енергетичного законодавства ЄС, яка б дозволила всім нафто-газовидобувним підприємствам, незалежно від форми власності, ефективно працювати на ринку України. М.Мартиненко також звернув увагу присутніх на те, що останнім часом Комітет "немало зробив у цьому напрямку". За його словами, прийнято Закон "Про ринок природного газу", який є важливим кроком на шляху інтеграції з Європейським Союзом та зробить наш ринок природного газу прозорим і зрозумілим, дасть можливість започаткувати вільну конкуренцію у газовидобувній галузі.
 
Також ухвалено Закон щодо стабілізації фінансового стану НАК "Нафтогаз України", що дозволить вирішити низку проблемних питань щодо погашення заборгованості перед “Нафтогазом” за використаний природний газ, також  запобігти її утворенню в майбутньому через підвищення платіжної дисципліни. Цей закон дозволить вирішити питання розрахунків з газовидобувними компаніями, які в свою чергу будуть мати можливість фінансувати геологорозвідувальні і бурові роботи.
 
Для посилення прозорості видобувних галузей, впровадження  міжнародних стандартів звітності, удосконалення управління природними ресурсами, покращення інвестиційного клімату членами Комітету розроблено проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості видобувних галузей в Україні". Найближчим часом його розгляне Верховна Рада. Голова Комітету наголосив також, що зміни, які внесені в податкове законодавство на 2014-15 роки щодо розмірів ставок рентної плати за природний газ, не можуть сприяти як нарощенню обсягів видобутку, так і збільшенню надходжень до державного бюджету. Тому члени Комітету зареєстрували законопроект щодо зменшення ставок рентних платежів для природного газу: для газу видобутого з глибин до 3000 м – 35%, видобутого від 3000 до 5000 м – 28%, і видобутого з глибин понад 5000 м – 15%.- так як прописано в коаліційній угоді.
 
Учасники слухань акцентували увагу, зокрема, на тому, що нафтогазова галузь являє собою важливу складову частину паливно-енергетичного комплексу України, яка забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти, газу, продуктів їх переробки. Зазначалося також, що, за прогнозами міжнародних інформаційно-аналітичних агенцій, загальносвітова тенденція збільшення використання вуглеводнів продовжиться до 2030-2050 років. Для України нарощування їхнього видобутку є ще і ключовим питанням енергетичної безпеки держави.
 
На думку виступаючих, основними резервами інноваційного розвитку нафтогазового комплексу є:
нарощування обсягів власного нафтогазовидобутку на основі сучасних технологій шляхом масштабного залучення у розробку малодебітних свердловин, малих родовищ, освоєння перспективних нафтогазових покладів на значних глибинах, розробки шельфових родовищ, залучення у розробку вуглеводневих ресурсів з нетрадиційних резервуарів;
підвищення ефективності експлуатації газотранспортної та нафтотранспортної систем України за умов неповного їх завантаження;
масштабне впровадження енергоощадних та енергоефективних технологій;
нормативне, технічне,  технологічне та кадрове забезпечення нафтогазового комплексу;
удосконалення законодавчого регулювання у сфері ліцензування, рентних платежів, взаємовідносин освітніх, наукових та виробничих установ та організацій;
раціональне вирішення соціально-економічних проблем галузі;
удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення сталого розвитку нафтогазової енергетики на інноваційній основі.
З метою нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу для підвищення енергетичної безпеки України учасники слухань розробили низку рекомендацій, які планується найближчим часом опрацювати у Комітеті.
 
 
 
10 червня 2015
Верховна Рада України