БАГАТСТВО НАДР – СИЛА КРАЇНИ

 


UA EN
UA
ГоловнаМедіаНовиниПАТ «Укргазвидобування» оприлюднює фінансовий звіт за 2015 рік

ПАТ «Укргазвидобування» оприлюднює фінансовий звіт за 2015 рік

07 червня 2016
Згідно фінансової звітності за 2015 рік дохід товариства склав 21 865 млн. гривень (без урахування ПДВ та акцизу). Власний капітал станом на 31 грудня 2015 року становив 42 305 млн. гривень, сума зобов’язань по отриманим позикам та несплаченим відсоткам – 3 143 млн. грн. На фінансовий результат, зокрема, вплинуло проведення в 2015 році переоцінки вартості основних засобів та капітальних інвестицій (станом на 31.12.2014), у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Це відобразилось в коригуванні фінансової звітності за 2014 рік та вплинуло на результати 2014 і 2015 років.
 
Враховуючи наслідки переоцінки вартості основних засобів та капітальних інвестицій та внесені відповідні коригування, збиток за 2015 р. за МСФЗ склав 242 млн. гривень. Без урахування впливу проведених коригувань прибуток за 2015 р. склав би 661 млн грн. Результат переоцінки вартості основних засобів та капітальних інвестицій та відповідні коригування також зменшили фінансовий результат за 2014 р. і призвели до фіксування збитку в 228 млн грн. за цей період.
 
В той же час, товариство отримало в 2015 р. позитивні грошові потоки від операційної діяльності в розмірі 4 658 млн. гривень. УГВ отримало позитивний валовий прибуток в сумі 3,259 млн грн ( + 571 млн гривень до результату 2014 року) та позитивний операційний прибуток в сумі 1,634 млн гривень (+1,318 млн гривень до результату 2014 року).
Операційний прибуток дав змогу перекрити неопераційні курсові різниці (переоцінка валютних кредитів) в сумі 706 млн. гривень та вийти на позитивний прибуток до оподаткування в сумі 287 млн. гривень.
Фінансова звітність за 2015 рік була підтверджена незалежною аудиторською компанією Deloitte, котра є однією з найбільш авторитетних аудиторських компаній в світі. Задля підвищення достовірності при побудові фінансової звітності було здійснено ряд заходів, не вжитих протягом попередніх років. 
Зокрема: для  визначення норм використання родовищ, за допомогою міжнародної компанії Ryder Scott було проведено професійну оцінку резервів нафти та газу;
згідно з даними Ryder Scott проведено переоцінку основних засобів станом на 31 грудня 2014 року. Незалежним оцінщиком виступала міжнародна аудиторська компанія Ernst&Young. 
Переоцінка основних засобів та незавершених капітальних інвестицій продемонструвала, що справедлива  вартість  відрізняється від їх балансової вартості до переоцінки, та показала, що освоєння нових капіталовкладень потребує  значних інвестицій.  Також  в результаті переоцінки було виявлено та знецінено ряд основних засобів,  від використання яких в майбутньому не очікується економічних вигід. Крім того, це дало змогу  достовірніше нарахувати та відобразити в обліку амортизацію необоротних активів;
для оцінки активів станом на 31.12.2015 року повторно залучено Ernst&Young. Результати переоцінки будуть відображені в фінансовій звітності 2016 року;
залучено незалежного актуарія  для розрахунку резервів щодо зобов’язань за планами з встановленими пенсійними виплатами для співробітників з категорії зайнятих на особливо небезпечних роботах та  виплатами співробітникам після виходу на пенсію.
 
Проблемним питанням, на яке також звертає увагу аудитор  у висновку,  залишається облік спільної діяльності. Тому є причини, незалежні від УГВ, серед яких: несвоєчасне надання учасниками спільної діяльності фінансової звітності, складання фінансової звітності  не за міжнародними стандартами,  надання звітності, не підтвердженої незалежним аудитором. В рамках реформування системи обліку та звітності, товариство вживає заходів для застосування єдиної політики обліку та звітності всіма учасниками спільної діяльності.
 
 
07 червня 2016
ПАТ"Укргазвидобування"